ผู้ผลิต รับทำระฆัง  ร้านขายและจำหน่ายระฆัง ราคาถูก

         การประกอบกิจทางศาสนาในหลายๆอย่างจำเป็นต้องใช้ ระฆัง ประกอบด้วยทั้งนั้น ซึ่งระฆังนั้นจะเป็นเป็นสองแบบ คือ ระฆังทองเหลือง ระฆังทองแดงผสมดีบุก แต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการสั่งระฆังแบบพิเศษก็สามารถทำได้เช่นกัน

ส่วนขนาดของระฆังนั้นจะเรียกเป็นกำ ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 2.5-7 กำ ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดและความยาก

ระฆังมีส่วนในงานบุญ กิจทางศาสนามากมาย ไม่เฉพาะแค่งานดนตรีเท่านั้น ระฆัง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการเตือนผู้คนในเวลาต่างๆ ทั้งในวัดเอง ในบ้านเรือน ล้วนชอบเสียงของ ฆ้อง ระฆังทั้งนั้น รวมไปถึงงานบุญต่างๆ ก็จะขาดเสียงของ ระฆังไปไม่ได้

ลักษณะของฆ้องหรือ ระฆังนั้นนอกจากจะมีน้ำหนักมาก และลำบากในการเคลื่อนย้ายแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ในตัวที่เครื่องดนตรีใดจะลอกเลียนแบบได้ และกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนมาอย่างช้านาน

การถวายระฆังนั้นรู้กันดีว่า จะมีพลานุภาพในการสร้างชื่อเสียงให้ขจรขจาย และการบำรุงเรื่องเสียง ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก คนไทยสมัยก่อนมักนิยมถวายระฆังให้ที่วัด ด้วยเชื่อกันว่าจะส่งผลดีต่อการงาน ชื่อเสียง เป็นที่น่าเกรงขาม มีชื่อเสียง ผู้คนเชื่อในวาจามากกว่า ดังนั้นจึงมีผู้ที่รับทำระฆังในเมืองไทยกันมาช้านาน

โรงหล่อระฆัง  ร้านขายและจำหน่ายระฆังในจังหวัดอุบล

โรงหล่อฆ้อง ระฆังมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน อยู่ที่พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการเป็น  ผู้ผลิต รับทำฆ้อง ระฆัง ร้านขายและจำหน่ายฆ้อง ระฆัง กลองเพล จนกลายเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดไปแล้ว สนใจติดต่อได้ที่ 081-966-2477  ช่างเชิดศักดิ์ 

ระฆัง.. โรงหล่อดังกังวาน

ระฆังที่ดีจะมีอยู่ 3 แบบคือ
  1. ระฆังเนื้อทองเหลือง
  2. ระฆังเนื้อลงหิน(ทองแดงผสมดีบุก)
  3. ระฆังเหล็ก                                                                                                                                              
อานิสงส์ของการถวายระฆัง
"จะส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงที่โด่งดัง ไปทั่วทุกๆสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักให้เคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ๆจะเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และจะมีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม และน่าเชื่อถือ น่าเคารพ และยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ ให้อายุยืนยาว
ช่วยแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงาน หรือที่ต้องใช้ชื่อเสียง เช่นเสียงอย่างนักร้อง หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย และคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรอง" ได้เป็นอยย่างดี


การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล
การสร้างระฆัง จะถือว่าเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการพระศาสนา ถือว่าเป็นยอดมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดัง  จะมีคนนับหน้าถือตา  และนำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า จะเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกเวลา 

 จะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  ร่ำรวย และมีสติปัญญา และเป็นที่รักแก่มนุษย์และหมู่เทวดา เพราะการที่มีระฆังไว้ประจำที่วัด พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นสัญญาณในการทำวัตร  และสวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี และใช้ในการประชุมต่างๆ   

ผู้ที่ได้สร้างระฆัง จะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่  เพราะอานิสงส์จากการถวายระฆัง จะที่สรรเสริญของผู้คนและบัณฑิตทั้งหลาย จะมีแต่ความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะที่ผดผ่องงดงาม และมั่งคั่งด้วยโภคสมบัติ และสติปัญญา จากคำกล่าวไว้ว่า "จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก "และส่งผลให้เกิดภพชาติต่อๆไป เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ จะทำการงานทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นที่น่าเชื่อถือน่าเคารพ ค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง
*ระฆังของเราทุกใบ รับประกันเสียง ใช้งานได้จริงระฆังสั่งหล่อพิเศษ

 ระฆัง

ระฆังทองเหลือง

 
Copyright ©2017-2023, www.rakangubon.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×